สารเติมแต่งไกลซีน-ฟีด
สารเติมแต่งไกลซีน-ฟีด
สารเติมแต่งไกลซีน-ฟีด
คลิกที่พื้นที่ว่างเพื่อย้อนกลับ

สารเติมแต่งไกลซีน-ฟีด

ใช้สำหรับวัตถุเจือปนอาหาร, สารเติมแต่งโปรตีนไฮโดรไลซ์, และสารเพิ่มประสิทธิภาพ.
บรรจุุภัณฑ์:
25กก./ 500กก./ 750กก./ 900กก./ถุง
25กก./ดรัม/กล่อง
หมายเลข CAS: 56-40-6
ต้นทาง: ฉือเจียจวง, เหอเป่ย, จีน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์: GB7300.102-2019

หมวดหมู่ :
  • คำอธิบาย
  • ข้อมูลจำเพาะ
  • ทีดีเอส
  • เอกสารความปลอดภัย