Phụ gia thức ăn Glycine
Phụ gia thức ăn Glycine
Phụ gia thức ăn Glycine
Bấm vào chỗ trống để quay lại

Phụ gia thức ăn Glycine

Dùng làm phụ gia thức ăn chăn nuôi, phụ gia protein thủy phân, và chất tăng cường.
Bưu kiện:
25kg/ 500kg/ 750kg/ 900kg/bao
25kg/trống/thùng
Không.: 56-40-6
Nguồn gốc: Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc
Tiêu chuẩn sản phẩm: GB7300.102-2019

Danh mục :
  • Sự miêu tả
  • Sự chỉ rõ
  • TDS
  • MSDS