Glycine-Phụ gia thực phẩm
Glycine-Phụ gia thực phẩm
Glycine-Phụ gia thực phẩm
Bấm vào chỗ trống để quay lại

Glycine-Phụ gia thực phẩm

Dùng làm gia vị thực phẩm, chất làm ngọt, bổ sung dinh dưỡng, vân vân.
Bưu kiện:
25kg/ 500kg/ 750kg/ 900kg/bao
25kg/trống/thùng
Không.: 56-40-6
Tiêu chuẩn sản phẩm: GB/FCC/E640/LỚP
Nguồn gốc: Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc

Danh mục :
  • Sự miêu tả
  • Sự chỉ rõ
  • TDS
  • MSDS