ไกลซีน-วัตถุเจือปนอาหาร
ไกลซีน-วัตถุเจือปนอาหาร
ไกลซีน-วัตถุเจือปนอาหาร
คลิกที่พื้นที่ว่างเพื่อย้อนกลับ

ไกลซีน-วัตถุเจือปนอาหาร

ใช้สำหรับปรุงรสอาหาร, สารให้ความหวาน, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ฯลฯ.
บรรจุุภัณฑ์:
25กก./ 500กก./ 750กก./ 900กก./ถุง
25กก./ดรัม/กล่อง
หมายเลข CAS: 56-40-6
มาตรฐานผลิตภัณฑ์: GB/FCC/E640/คลาส
ต้นทาง: ฉือเจียจวง, เหอเป่ย, จีน

หมวดหมู่ :
  • คำอธิบาย
  • ข้อมูลจำเพาะ
  • ทีดีเอส
  • เอกสารความปลอดภัย