มาตรฐานไกลซีน-เภสัชกรรม
มาตรฐานไกลซีน-เภสัชกรรม
มาตรฐานไกลซีน-เภสัชกรรม
คลิกที่พื้นที่ว่างเพื่อย้อนกลับ

มาตรฐานไกลซีน-เภสัชกรรม

ใช้สำหรับจุลชีววิทยาทางการแพทย์, ยาเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนทางชีวเคมี.
บรรจุุภัณฑ์:
25กก./ 500กก./ 750กก./ 900กก./ถุง
25กก./ดรัม/กล่อง
หมายเลข CAS:
56-40-6
ต้นทาง: ฉือเจียจวง, เหอเป่ย, จีน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์: USP/EP/BP

หมวดหมู่ :
  • คำอธิบาย
  • ข้อมูลจำเพาะ
  • ทีดีเอส
  • เอกสารความปลอดภัย