Hydantoin
Hydantoin
Hydantoin
Bấm vào chỗ trống để quay lại

Hydantoin

Dùng cho dược phẩm, nguyên liệu hóa học, chất điều hòa sinh trưởng thực vật.
Bưu kiện: 25kg/túi
Không.: 461-72-3
Nguồn gốc: Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc
Tiêu chuẩn sản phẩm: Q/DHJL 14

  • Sự miêu tả
  • Sự chỉ rõ
  • TDS
  • MSDS