ไฮดันโทอิน
ไฮดันโทอิน
ไฮดันโทอิน
คลิกที่พื้นที่ว่างเพื่อย้อนกลับ

ไฮดันโทอิน

ใช้สำหรับเภสัชกรรม, วัตถุดิบเคมี, สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช.
บรรจุุภัณฑ์: 25กก./ถุง
หมายเลข CAS: 461-72-3
ต้นทาง: ฉือเจียจวง, เหอเป่ย, จีน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์: ถาม/DHJL 14

  • คำอธิบาย
  • ข้อมูลจำเพาะ
  • ทีดีเอส
  • เอกสารความปลอดภัย