Kẽm Glycinate
Kẽm Glycinate
Kẽm Glycinate
Bấm vào chỗ trống để quay lại

Kẽm Glycinate

Dùng làm thực phẩm, thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và các ngành công nghiệp khác.
Bưu kiện: 20kg/thùng.
Không.: 7214-08-6 14281-83-5
Nguồn gốc: Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc
Tiêu chuẩn sản phẩm: GB1903.2-2015

Danh mục :
  • Sự miêu tả
  • Sự chỉ rõ
  • TDS
  • MSDS